TRAINING

CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG CỦA KHÁCH SẠN

 

Cách thức điều hành một khách sạn thành công là sự kết hợp của các yếu tố cần và đủ như sau: đắc địa, có các điều kiện thuận lợi, đúng bầu khí, đúng sản phẩm, đúng người, năng động, làm việc nhóm, cống hiến, thân thiện và dịch vụ được nhân vị hoá.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất đó là nhân viên, từng thành viên trong đội ngũ nhân viên thật sự là quan trọng một cách sống còn.

Một yếu tố chủ chốt khác ti’ong việc điều hành một doanh nghiệp thành công là có một đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản. Thái độ tích cực của nhân viên trong việc cung cấp các dịch vụ thân thiện là một trong những yếu tố quan trọng nhất.

Ngay cả đối với các ngành nghề không đòi hởi nhiều kỹ năng, không đòi hỏi tiếp xúc khách hàng nhiều, mà có được thái độ và tâm thế đúng đắn cũng sẽ có tầm quan trọng rất lớn cho sự thành công. Chúng tôi có thể luôn đào tạo các kỹ năng để cải thiện hiệu suất, nhung nếu nhân viên không luôn có thái độ tích cực và cũng quan trọng không kém là một nụ cười thân thiện đúng lúc, thì quả là khốn khổ cho doanh nghiệp đó.

Tầm quan trọng của việc thoả mãn khách hàng là hệ tại ở chuỗi sự thành công liên tục ra đi mà không than phiền gì”. Chúng tôi tin rằng đào tạo và giáo dục nhân viên của quý vị sẽ tạo ra sự khác biệt trong việc đáp ứng các thách thức làm thế nào đế thoả mãn khách hàng.

“Một nhóm”, mà mỗi một thành viên chú tâm và chăm sóc từng ly từng tí một trong cuộc sống sẽ là điều góp phần vào sự hài lòng 100% của khách hàng.

Triết lý của EurAsia là quyết tâm dấn thân trong sự nghiệp cung cấp các nhu cầu đào tạo nhằm đáp ứng các mong đợi của các Khách hàng và Quan khách của quý vị bằng một dịch vụ vừa thân thiện, ấm áp, riêng tư và vừa hiệu quả

Sự chú ý đặc biệt của chúng tôi sẽ chi tiết hơn trong quá trình đào tạo, ý thức của chúng tôi về các nhu cầu của khách hàng của quý vị là tiếp tục làm cho Khách sạn của quý vị thực sự thành công hôm nay và nhất là trong tương lai.

THE KEYS TO SUCCESS

The formula of running a successful hotel or restaurant is to our way of thinking, having a generous and complimentary mix of the following: the right location, the right facilities, the right atmosphere, the right product, the right people, commitment to excellence, teamwork, dedicated staff offering a friendly and professional service.

However, the most important aspect is the employees, every member of the staff being vitally important.

Another key factor in running a successful establishment is having well-trained staff. The positive staff attitude to provide friendly and personal services is one of the most important aspects.

Even in non-skilled job categories, which offer limited customer contact, possessing the right attitude and disposition is paramount to the success. We can always train skills to improve performance, but unless a positive attitude and equally as important, a generous smile are in place the enterprise will suffer.

The importance of customer satisfaction owing to the success of the establishment goes without saying. We believe that the Team will make the difference in meeting the guest satisfaction challenge,

“A team”, with each member involved and caring about the small things in life will contribute to 100 % customer satisfaction.

Our company philosophy revolves around our dedication to provide your customers with a friendly, professional and efficient service.

It is our extensive knowledge and special attention including our awareness of your customer needs that will make the enterprise truly successful.

 

INTRODUCTION 

Leading New Directions In Education, Training and Hospitality Management

AAC-EURASIA International is a company of dedicated professionals specializing in the education and training of hospitality management and staff. EURASIA reinforces its image as a Euro-Asian Educational and training company leading New Directions in Hospitality.

We aim to surpass great expectations by providing unique educational touches to our International training programs of hospitality services while maintaining our reputation for high value for money.

We believe in well-trained multi functional Staff that exudes warmth and friendliness to all your customers. We are in full support of the professional advancement of your human resources through training and good welfare and in the process help achieve their own personal goals.

We are committed to creative management and teamwork to achieve the overall objectives of your company, and aim to contribute to the development of the community where we belong.

MISSION STATEMENT

Through education and dedication, by training the best of human resources of all nationalities to provide a level of management and customer service, which is, memorable of all management and training services provided by “EURASIA Hoi An”

To be constantly aware of the needs of people and the environment.

To build a lasting loyalty and trust between shareholders, management, staff and clientele.

EURASIA Hoi An is dedicated exclusively to the Tourism and Hospitality industry. Our members share a passion for training, and are intensively devoted to the advancing Hospitality industry training practices.

VIETNAM and especially our area has emerged as a major force in the economy, coupled with this use is the need for locally trained Tourism and Hotel employees.

Supervisory Training

Participants learn modern training techniques that help them train more effectively and efficiently, thereby raising the efficiency and productivity of their department.

Front Office & Reservation

Participants learn modern customer services techniques that will help them to improve their effectiveness and increase customer services standard.

Food & Beverage Service Training

Participants learn F&B service skills and its contents therefore concentrates on the key skills and knowledge required by junior food and beverage service personnel.

Customer Service Training

Participants leam modem customer services techniques that will help them to improve their effectiveness and increase customer services standard.

Soft Skills Training

The training objectives will concentrate on soft skills andperformance of staff members. Some of the staff will have little or no experience in the hospitality industry.

They will be virtually completely unfamiliar with the duties
and responsibilities and inter-relationships of the various
departments of the Hotel and catering industry.

ĐÀO TẠO LÀ TRÒ CHƠI CỦA CHỦNG TÔI

Trong thể thao, một đội không được đào tạo tốt thì sẽ không thi đấu tốt. Cuộc thi đấu này dành cho tất cả mọi người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Một cá nhân được đào tạo tốt, khônơ chỉ làm được một việc tốt, song trên hết sè cảm thấy rằng mình đang làm một việc tốt, điều đó sẽ dẫn dắt công việc và sự hài lòng của khách hàng.

Giáo dục & Đào tạo EurAsia 2 năm liền đào tạo và sự phát triển đến tất cả các nhân viên, cả cá nhân và tập thể để họ có thể đạt được chuẩn mực đáng mong ước.

Để đạt được các tiêu chuẩn cao theo yêu cầu và để cải thiện liên tục cách biểu hiện, hàng loạt chương trình đào tạo cần tiếp tục trở thành một phần trong kế hoạch làm việc của nhân viên.

Các chương trình đào tạo được thiết kế đặc biệt để có thể tạo ra sự hào hứng, hấp dẫn và có sức tác động đến học viên, đồng thời bao phủ một cách toàn diện cấp độ từ cơ bản đến nâng cao với chất lượng dịch vụ thân thiện đầy tính chuyên nghiệp quyết định sự thành công của khách sạn.

Các buổi học sẽ được thiết kế để cân đối tốt giữa lý thuyết và thực hành ứng dụng tạo ra một môi trường thúc đẩy và nhiệt huyết cho cả nhân viên và cấp lãnh đạo.

Các trưởng bộ phận và giám sát viên của khách sạn cũng sẽ tham gia những chương trình đào tạo đế giúp hỗ trợ nhân viên trong khi làm việc với nhóm và cũng để hiểu rõ hơn các thành viên trong nhóm của mình.

Khách sạn nếu né tránh việc thực hiện những đánh giá đúng đắn thì sẽ không thể nhận ra những kỹ năng nào là cấp thiết để đạt được chuẩn mực dịch vụ được mong đợi.

Những khó khăn, chướng ngại trong kinh doanh là điều không thể tránh khỏi; nếu nhân viên được đào tạo và đồng lòng đồng sức, trung thành với doanh nghiệp, tôn trọng lẫn nhau và có thái độ đúng đắn, những vấn đề sẽ được giảm thiểu và dễ dàng vượt qua.

TRAINING IS THE NAME OF OUR GAME

In sport, a team, which is not well trained, does not perform well the same principle applies to everyone in our industry. An individual who is well trained not only does a good job, but above all else feels that he or she is doing a good job, which leads to job promotion and guest satisfaction.

Hotel Management with Eurasia’s Training & English education will attach a very great importance to the development of all staff, both individually and collectively in order for them to be able to be brought up to the desired high standard.

In order to achieve the high standards that is required and to continue improve their performances, further training & soft skills programs should become part of the staff’s timetable.

These programs are designed specifically so that they are exciting, interesting and motivating. The training programs will cover comprehensively the necessary skill in practical and customer service to improve the level of skills and quality of professional and friendly service will be the keys of success of your establishment.

The training sessions will be incorporated with a good balance of theory and practical application to create an environment of motivation and enthusiasm amongst all staff and the management.

Each Department Head and Supervisors will be actively involved in the training programs. They will be involving their staff in group support and teamwork and getting to know each team member.

The establishment without its proper evaluation, no one can claim to have achieved the desired skills for the expected kind of service.

As in any business, there will be problems, sometimes there will be difficult task to perform and hard work ahead, and when they are trained they will perform as a “Team” and have loyalty and respect for each other and have the right attitude, these problems will be minimized and easily overcome.

GIỚI THIỆU

Định Hướng Mới Hàng Đầu về Đào Tạo Chuyên Ngành Khách Sạn Nhà Hàng

Eur Asia Hội An là đơn vị chuyên trách đào tạo và huấn luyện các kỹ năng về quản lý và nhân sự trong lãnh vực dịch vụ khách sạn-nhà hàng. EurAsia đã xây dựng được một mô hình đào tạo và huấn luyện Âu-Á dẫn đầu về các định hướng mới trong lãnh vực dịch vụ khách sạn-nhà hàng.

Chúng tôi tập trung đáp ứng các mong đợi lớn lao của khách hàng, qua việc sử dụng các kỳ năng chuyên biệt trong các chương trình huân luyện vê khách sạn-nhà hàng quôc tê, song song với việc duy trì uy tín cho giá trị cao một khi đã đầu tư.

Chúng tôi tin rằng đội ngũ nhân sự một khi đà được đào tạo bài bản sè đem lại sự thân thiện và ấm áp cho tất cả khách hàng của quý vị. Chúng tôi luôn hỗ trợ đầy đủ các tiến bộ về chuyên môn cho nguồn nhân lực Quý vị thông qua việc đào tạo, giúp đờ tốt trong suốt quá trình hướng đến các mục tiêu nhân sự của chính Quý vị.

Chúng tôi cam kết làm việc nhóm và quản lý sáng tạo nhằm đạt được các mục tiêu chung của công ty Quý vị, và nhằm góp phần vào sự phát triển của cộng đồng nơi chúng tôi hiện diện.

SỨ MỆNH

Thông qua giáo dục và cống hiến, bàng cách đào tạo tốt nhất nguồn nhân lực của các quốc gia nhằm cung cấp dịch vụ đẳng câp cao vê quản lý khách sạn-nhà hàng, đó chính là tât cả dịch vụ đào tạo và quản lý đáng nhớ của “EURASIA Hội An”.

Không ngừng ý thức về các nhu cầu con người và môi trường.

Xây dựng mối quan hệ uy tín và trung thực lâu dài giữa các đối tác, quản lý, nhân viên và khách hàng.

EURASIA Hội An cam kết dấn thân cách riêng cho ngành Du lịch và công nghệ dịch vụ khách sạn-nhà hàng. Các thành viên của chúng tôi cùng nhau chia sẻ một niềm đam mê về đào tạo và cống hiến cho việc huấn luyện thực hành công nghệ nhà hàng khách sạn tiên tiên nhât.

Việt Nam và đặc biệt khu vực của chúng ta đang hoà mình vào nền kinh tế thị trường như là một nhân tố chính yếu, song song với yếu tố đó là nhu cầu về đào tạo nguồn lao động tại chỗ trong lãnh vực Du lịch-Khách sạn được ưu tiên hàng đầu.

Đào tạo quản lý khách sạn-nhà hàng

Tham dự’ viên sê được học các phương pháp giảng dạy đê giúp việc đào tạo hiệu quả và tăng năng xuất hơn, như thê tăng cường năng xuât và hiệu quả công việc trong bộ phận của họ.

Lễ tân & Dịch vụ đặt phòng

Tham dự viên sẽ học được các kỹ thuật dịch vụ khách hàng hiện đại. Điều này sè giúp họ cải thiện hiệu quả và nâng cao các dịch vụ khách hàng lên tầm vóc quốc tế.

Phục vụ ẩm thực

Chương trình này sê giới thiệu vê các kỹ năng phục vụ ẩm thực, do vậy nội dung tập trung vào các kỹ năng và kiên thức chính yêu mà một người mới làm ở bộ phận này cần có.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Tham dự viên sè học được các kỳ thuật chăm sóc khách hàng hiện đại. Điều này sẽ giúp họ tạo được thiện cảm tốt với khách hàng, nâng các dịch vụ khách hàng lên tâm cao mới.

Đào tạo Kỹ Năng Mềm

Mục tiêu chương trình này tập trung đào tạo các kỹ năng mềm đế nhân viên đạt được hiệu suất cao trong công việc của mình vì theo kinh nghiệm cho thấy một số nhân viên có ít hoặc không có kinh nghiệm làm việc, họ hầu như hoàn toàn xa lạ với công việc, trách nhiệm và mối quan hệ giữa các phòng ban khác nhau của công ty.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com